Aicinām tūrisma uzņēmējus no Kurzemes  pieteikties bezmaksas programmai Kurzemes plānošanas reģiona un tā partneru īstenotā projekta “Tour4Youth” ietvaros, lai iesaistītu papildspēkus – motivētus jauniešus –   savas darbības nodrošināšanai. Programmas ietvaros tūrisma uzņēmumiem būs iespēja nodrošināt prakses iespējas jauniešiem vecumā no 15 – 24 gadiem, kuri savu nākotnes profesiju saista ar tūrisma jomu.
Ja vēlaties pieteikt savu uzņēmumu prakses vietu nodrošināšanai, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:
Pieteikuma anketa

Papildu informācija par programmu praktikantu un nākotnes darbinieku atlasei: 

Projekts “Tour4Youth” tiek īstenots, lai uzlabotu Centrālā Baltijas jūras reģiona lauku apvidos dzīvojošo jauniešu nodarbinātības iespējas tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēm, kuru sociālā loma jauniešu iesaistīšanai darba tirgū ir ļoti svarīga. Tas mudinās jauniešus veidot savu karjeru šajās nozarēs ilgtermiņā, nedodoties prom uz ārzemēm un meklēt darbu izglītībai neatbilstošā nozarē. Projekts paaugstina jauniešu konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem dažādus, mērķtiecīgus darba tirgus pakalpojumus.

Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/izglitiba/tour4youth/ 

Plašāka informācija par projektu pieejama arī Centrālās Baltijas programmas mājas lapā: https://centralbaltic.eu/project/tour4youth/