Mērķis
uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.

 Īstenošanas laiks
01.06.2018. – 30.11.2019.

 Finansējums
€ 588 760,81, t.sk.                              ERAF līdzfinansējums  € 500 446,69 (85%), nacionālais publiskais līdzfinansējums € 88 314,12 (15%)

 Projekta vadītājs
Edvīns Drigins                                             +371 67331634
+371 26457644
edvins.drigins@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu