Noskatieties takas video:

 

Apraksts:

Taka pieejama visu gadu, taču ieteicama vasarā, kad zied krūmu čuža, jo dabas liegums Čužu purvs ir vienīgā vieta Latvijā, kur tik lielā platībā savvaļā aug krūmu čuža jeb klinšrozīte. Vienlaikus purvā sastopami arī citi reti augi, tādi kā bezdelīgactiņa, odu gimnadēnija, purva dzeguzene u.c. Purvā sastopamas arī mieturītes, kas ir vienas no lielākajām un uzbūves ziņā sarežģītākajām aļģēm. Purvu apdzīvo dažas īpaši aizsargājamas tauriņu sugas.
Purvs ir rets un īpaši aizsargājams biotops – kaļķainais zāļu purvs – purvā zem kūdras atrodas saldūdens kaļķiežu kārta un virszemē iztek vairāki sēravoti.
Daļa takas (ejot uz Velna acs avotu) marķēta ar speciālām norādēm – uz kokiem krāsotiem sarkaniem punktiem, daļā izbūvētas dēļu laipas.
Rudenī un pavasarī taka var būt ļoti slapja un atsevišķās vietās pārplūdusi, tāpēc ieteicams paņemt līdzi gumijas zābakus. Sliktas kvalitātes (vecs, ielūzis, slidens) tiltiņš (Lat:57.01956;Lon: 22.77878).

Lejupielādējiet takas GPX

Lai atvērtu GPX failu ar takas maršrutu mobilajā tālrunī vai datorā jābūt instalētai kādai no ceļošanas aplikācijām vai kartēm, piem., Wikiloc, Outdooractive, ViewRanger, OS Maps vai arī citām GPX failu lasīšanas programmām un aplikācijām.

Atrašanās vieta: Kandava. Ieteicamais sākuma punkts: Auto stāvvieta pie takas sākuma Sila ielā

Takas sākums kartē: Lat:57.02644,Lon:22.78550

Pieejamība: 

Apskatei nepieciešamais laiks: 2 h 

Garums: 4,4 km

Marķējums: Daļa takas (ejot uz Velna acs avotu) marķēta ar speciālām norādēm – uz kokiem krāsoti sarkani punkti 

Veids: Lokveida

Grūtību pakāpe: 

Segums:  Dēļu laipa, iestaigāta taka, meža ceļš, takas sākumā un beigās grants šķembu segums

 (lietus laikā un ziemā takas segums var būt slidens)

Labiekārtojums: 

Nokļūšana: ar automašīnu, ar autobusu (Kandava)

Uzturēšanās noteikumi: 

Apsaimniekotājs: Kandavas novada pašvaldība, 63182028, dome@kandava.lv

Info: Kandavas tūrisma informācijas centrs, Ūdens iela 2, Kandava, 28356520, info@kandava.lv, www.visitkandava.lv

Tuvākie veikali, DUS: Kandava