Mērķis
Dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 Īstenošanas laiks
01.05.2017. – 31.10.2019.

 Finansējums
€ 1 176 867,14 , no kuriem                              € 1 000 337,07 ERAF finansējums

 Projekta vadītāja
Aiva Jakovela                                                         +371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu dabas takas