Interreg Latvijas Lietuvas sadarbības programmas logo

 Mērķis
Dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 Īstenošanas laiks
01.05.2017. – 31.10.2019.

 Finansējums
€ 1 176 867,14 , no kuriem                              € 1 000 337,07 ERAF finansējums

 Projekta vadītāja
Aiva Jakovela                                                         +371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu dabas takas
Latvijas dabas tūrista ētikas kodekss