Pāvilostas pelēkā kāpa ir platākā kāpu teritorija Latvijā, kas ir dabas liegums. Lai saglabātu unikālo dabas vērtību, nepieciešama sabiedrības iniciatīva un atbalsts, lai nepieļautu tās aizaugšanu. 21.februārī Pirmoreiz uz kopīgu talku bija pulcējušies vides gidi no visiem Kurzemes novadiem.

Lepojamies ar savu kolēģi Alisi Lūsi un viņas vadītā projekta Unigreen ietvaros apmācītajiem 20 vides gidiem Kurzemē, kas, atzīmējot Starptautisko gidu dienu, kopā devās attīrīt Pāvilostas pelēko kāpu no aizaugšanas!

Plašāk par talku Aizputes TV sižetā, ko savā raidījumā “Panorāma” iekļāvusi Latvijas televīzija:

Projekta LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu. Projekta mērķis ir dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Vairāk par projektu