LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Š.g. 25.-26.oktobrī, Biržu Reģionālajā parkā, Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 10 UniGreen projekta partneriem (Aukštaitijos nacionalinis parkas, Biržų Regioninis Parkas, DURBE un Durbes novads, Kretingos rajono savivaldybė, Kuldīgas Novada Dome, Rojas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Žemaitijos nacionalinis parkas) organizēja projekta vadības sanāksmi, kur diskutēja par trešajā posmā paveikto, kā arī veicamajiem darbiem nākošajā – noslēdzošajā projekta periodā.
Trešajā projekta īstenošanas periodā (2018.gada maijs – 2018.gada oktobris) turpinājās aktīvs darbs visās četrās projekta komponentēs – projekta vadība, komunikācija, infrastruktūras attīstības pasākumi un kompetences pilnveides un mārketinga pasākumi.Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Kurzemē turpinājās aktīvs darbs skatu torņa un atpūtas vietas izbūvei Durbes ezera krastā, kā arī tika uzsākta koka laipas izbūve gar Usmas ezeru Ventspils novadā un pastaigu takas izveide gar Ventas upi Kuldīgā. Darbus plānus noslēgt jau šogad.
Infrastruktūras attīstības pasākumu ietvaros Lietuvā turpinājās darbs pie Jaurikla parka labiekārtošanas Kretingā, koka laipu un pontona tiltiņu izbūves Kirkiļu karsta ezeros Biržu Reģionālajā parkā, kā arī pontona piestātņu izbūves Aukštaitijas nacionālajā parkā, trešajā periodā jau uzbūvējot pirmo no 4 plānotajām piestātnēm – parka galvaspilsētā Palūšē, no kuras sākas vissvarīgākie tūrisma maršruti caur Aukštaitijas ezeriem un upēm. Uzbūvētā piestātne atrodas Lūšu ezera krastā un tā ir pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Kompetences pilnveides un mārketinga pasākumu ietvaros projekta īstenošanas trešajā periodā Kurzemē pieredzes apmaiņas vizīte uzņēmām kolēģus no Lietuvas pašvaldībām un dabas parkiem. Turpinājās apmācības Kurzemes reģiona vides gidiem, organizējot jau piekto apmācību sesiju, kuras tēma bija vides interpretācija bērniem un jauniešiem. Noslēdzošā, sestā apmācību sesija, norisināsies 2018.gada novembrī, kuras noslēgumā apmācības sekmīgi noslēgušie gidi saņems sertifikātus. Savukārt Lietuvas pusē gidi savas apmācības noslēdza jau sezonas sākumā, izsniedzot sertifikātus 15 gidiem.
Šajā periodā Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar organizāciju “Apeirons” arī izstrādāja Vadlīnijas tūrisma infrastruktūras, produktu un pakalpojumu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuras vienkāršā un uzskatāmā veidā sniedz ieteikumus tūrisma nozarē strādājošiem uzņēmējiem, pašvaldībām un dabas parkiem gan dabas taku un dabas objektu tiešās pieejamības veicināšanai (atbilstoši celiņi, to segums, slīpums utml.), gan arī atpūtas vietu un autostāvvietu pieejamībai un labiekārtojumam, skatu torņu, laivu piestātņu un peldvietu pieejamībai, naktsmītņu, tualetes un dušas telpu pieejamībai, e-vides pieejamībai, kā arī galvenos ētikas principus saziņā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Perioda noslēgumā Žemaitijas nacionālā parka administrācija izgatavoja īpašas atklātnes, kas sniedz informāciju par parku gan taktilā, gan Braila rakstā. Atklātnes pielāgotas vājredzīgajiem un neredzīgajiem, ļaujot iztaustīt parka ainavu un izprast attēlu, kā arī izlasīt bilžu aprakstus.

Papildu, vasaras sezonā aktīvi apsekojām visas Kurzemes dabas takas, fiksējot galvenos taku parametrus (garums, grūtības pakāpe, marķējums utml.), veicot maršrutu ierakstus GPX formātā, lai popularizētu dabas takas starptautiskajās ceļošanas aplikācijās un tīmekļa vietnēs, kā arī apkopotu informāciju dabas taku ceļveža sagatavošanai, kura iznākšana plānota projekta noslēgumā.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Sanāksmes prezentācijas pielikumos:

  • Overall activity progress PMM3;
  • PP2 Aukstaitija;
  • PP3 Birzai;
  • PP4 Durbe;
  • PP5 Kretinga;
  • PP6 Kuldiga;
  • PP7 Roja;
  • PP8 Saldus;
  • PP10 Ventspils;
  • PP11 Zemaitija.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv

Overall activity progress PMM3 PP2 Aukstaitija PP3 Birzai PP4 Durbe PP5 Kretinga PP6 Kuldiga PP7 Roja PP8 Saldus PP10 Ventspils PP11 Zemaitija