Noklausies takas audio:

 

Noskaties takas video:

 

Apraksts

Sātiņu dīķi ir dabas liegums, kas iekļauts Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā, ar mākslīgi veidotu dīķu kompleksu, kas atrodas 8 km attālumā no Saldus. Tie aptver 3780 ha lielu teritoriju ar 30 dīķiem. Sātiņu dīķi ir ievērojami ar lielo putnu skaitu ligzdošanas un migrāciju laikā. Arī tuvējie meži ap dīķiem ir daudzu aizsargājamu putnu un sikspārņu sugu dzīves vieta. Takas galā izbūvēts jauns skatu tornis putnu vērošanai. Pie torņa izvietots arī informācijas stends ar informāciju par teritorijā mītošajām putnu sugām, kā arī informāciju par apkārtnē tūristiem pieejamajiem pakalpojumiem.

Lejupielādējiet takas GPX

Lai atvērtu GPX failu ar takas maršrutu mobilajā tālrunī vai datorā jābūt instalētai kādai no ceļošanas aplikācijām vai kartēm, piem., Wikiloc, Outdooractive, ViewRanger, OS Maps vai arī citām GPX failu lasīšanas programmām un aplikācijām.

Atrašanās vieta: Dabas liegums “Sātiņu dīķi”, “Bitītes”, Novadnieku pagasts
Ieteicamais sākuma punkts: Pie Sātiņu dīķu informācijas stenda

Takas sākums kartē: Lat:56.62741, Lon:22.34980

Pieejamība:

Apskatei nepieciešamais laiks: 1 h (vienā virzienā)

Garums: 1,8 km (vienā virzienā)

Veids: līnijveida

Marķējums: nav marķēta

Atvērta:  Ieteicams uzturēšanos saskaņot ar zemes īpašnieku – skatīt norādi takas sākumā

Grūtību pakāpe: 

Segums:  grants šķembu segums

Labiekārtojums: 

Skatu tornis

Nokļūšana:  ar automašīnu

Uzturēšanās noteikumi: 

Apsaimniekotājs: Zemes īpašnieks – Anatolijs Grigorjevs, 29165144. Putnu novērošanas tornis – Saldus novada pašvaldība, 63807950, dome@saldus.lv

Info: Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs, Striķu iela 3, Saldus, 63807443, tic@saldus.lv, www.turisms.saldus.lv/

Tuvākie veikali, DUS: Saldus