Noskatieties takas video:

 

Apraksts:

Taka sniedz iespēju iepazīt šim reģionam raksturīgo reljefu, Šeires mežu, Gaudupes purvu, Plateļu ezeru un Piktezeru, kā arī dažādas augu, sēņu un dzīvnieku sugas, tai skaitā aizsargājamās. Uz takas ik pēc posma ir pieejami arī dažāda veida interaktīvie elementi, kas sekmēs iepazīt vidi, izmantojot redzi, dzirdi, ožu, tausti, kustību un domāšanu.
Gaudupes purvs ir viens no lielākajiem purviem parkā. Tajā sastopamas 8 no Lietuvas Sarkanajā grāmatā iekļautajām sugām: lēzela lipare (Liparis loeselii), purva sūnene (Hammarbya Paludosa), parastā kreimule (Pinguicula) u.c., kā arī bebri, pļavas čipste (Anthus pratensis) u.c.
Piktezers kalpo kā piemērs tam kā ezers pārvēršas par purvu. Ezera vidus joprojām ir redzams un sasniedz 16m dziļumu, kamēr tuvāk krastam dziļums ir vairs tikai 7 m. Ūdens ir skābs ar nelielu skābekļa daudzumu. Ezerā mājo tikai viena zivju suga – asaris.
Savukārt Plateļu ezera krastā ir nesen atjaunota skatu platforma, kas pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (kustību traucējumiem un neredzīgajiem) un paver vienreizēju skatu uz ezeru, tā salām, Skarbas (Dārgumu) kalnu un Kumelkaktes pussalu, uz kuras esot bijis sens templis. Savukārt uz platformas esošais informācijas stends ļauj neredzīgajiem iztaustīt ezera kontūru un tajā esošās salas.

Lejupielādējiet takas GPX

Lai atvērtu GPX failu ar takas maršrutu mobilajā tālrunī vai datorā jābūt instalētai kādai no ceļošanas aplikācijām vai kartēm, piem., Wikiloc, Outdooractive, ViewRanger, OS Maps vai arī citām GPX failu lasīšanas programmām un aplikācijām

Atrašanās vieta: Žemaitijas Nacionālais parks, Plateļi, Lietuva. Ieteicamais sākuma punkts: Apmeklētāju centrs (Didžioji iela 8, Plateļi)

Takas sākums kartē: Lat:56.04841,Lon:21.82736

Pieejamība: 

 Daļa takas

Apskatei nepieciešamais laiks: 2 – 2,5h

Garums: 7 km

Marķējums: Marķēta ar norādes zīmēm

Veids: Lokveida

Grūtību pakāpe:  

Segums: Iestaigāta taka, grants šķembu segums, asfaltēts segums

Labiekārtojums:

 Plateļu apmeklētāju centrā

Skatu platforma

Nokļūšana: ar automašīnu. Caur Plateļiem līdz Ezera ielai

Uzturēšanās noteikumi: 

Apsaimniekotājs: Žemaitijas Nacionālā parka direktorāts, +370 448 49231; info@zemaitijosnp.lt 

Info: Žemaitijas Nacionālā parka apmeklētāju centrs, Didžioji iela 8, Plateļi, +370 448 49231; info@zemaitijosnp.lt, zemaitijosnp.lt/en/

Tuvākie veikali, DUS: Plateļi, Pluņģe