Noskatieties takas video:

 

Apraksts:

Taka sākas pie Šlīteres bākas ar stāvu kāpņu kāpumu lejup uz dēļu laipu. Tiklīdz nokāpjat lejā, lielās papardes un apkārtējā augu valsts rada nedaudz mežonīgu iespaidu un rodas sajūta, ka ieejat dinozauru laikmeta valstībā. Šeit jau gandrīz gadsimtu dabas procesi noris netraucēti, jo kopš 1923. gada šeit izveidota aizsargājama dabas teritorija, kas ilgu laiku tūristiem nebija pieejama. Tāpēc takā redzēsiet vecus, dabiskus platlapju (lapkoku) un egļu mežus ar lieliem kokiem un kritalām. Turpinājumā taka šķērso kaļķainu zāļu purvu un pārmitru avoksnāju. Nelielā purva un meža teritorija, kuru šķērso Šlīteres dabas taka, ir dzīvesvieta daudzām retām, izzūdošām augu un dzīvnieku sugām.

Lejupielādējiet takas GPX

Lai atvērtu GPX failu ar takas maršrutu mobilajā tālrunī vai datorā jābūt instalētai kādai no ceļošanas aplikācijām vai kartēm, piem., Wikiloc, Outdooractive, ViewRanger, OS Maps vai arī citām GPX failu lasīšanas programmām un aplikācijām

Atrašanās vieta: Slīteres nacionālais parks, Dundagas pagasts. Ieteicamais sākuma punkts: Šlīteres bāka

Takas sākums kartē:  Lat:57.62650, Lon:22.29191

Pieejamība:

Dabas taka nav pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu ratiņiem, bet iespējams mērot ceļu līdz bākai un iekļūt blakus bākai esošajā Ozola namiņā (pieejama vides izglītības ekspozīcija, spēles, ozola makets).

Apskatei nepieciešamais laiks: 45 min

Garums: 2,2 km

Marķējums: nav

Veids: Lokveida

Grūtību pakāpe: 

Segums: Dēļu laipa

 (lietus laikā un ziemā dēļu laipa un kāpnes var būt slidenas)

Labiekārtojums:

Nokļūšana: ar automašīnu, braucot ziemeļu virzienā no Dundagas pa autoceļu P125, pēc aptuveni 13 km, ceļa labajā pusē norāde uz Šlīteres bāku, ar autobusu

Uzturēšanās noteikumi:    

Apsaimniekotājs: Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija, 63286000, kurzeme@daba.gov.lv

Info: 

Tuvākie veikali: Mazirbe, Kolka, Dundaga

Tuvākās DUS: Kolka, Dundaga