Noskatieties takas video:

Apraksts:

Vasenieku purvs ir sūnu jeb augstais purvs, kas atrodas dabas liegumā Stiklu purvi. Taka ir cilpveida, lielāko daļu takas veido koka laipas, taču neliels posms iet arī pa iestaigātu zemes ceļu. Šeit vērojams gan dabisks purvs, kas pilns ar dzīvību, gan arī degradēta purva ainava, kas paveras skatam pašā sākumā, ejot gar novadgrāvjiem, kas savulaik veidoti, lai sagatavotu purvu kūdras izstrādei, taču tagad aizsprostoti, lai atjaunotu ūdens režīmu. Laipa vijas gar skaistiem purva ezeriņiem, cauri mežam, garām bebru dambim, tad noslēdzas, nogriežoties uz iestaigātu zemes ceļu gar grāvja malu, kura beigās atkal redzēsiet laipu, kas aizvedīs uz takas sākumu. Tuvākajā laikā laipas vidū būs atkal iespējams uzkāpt skatu tornī, kas šobrīd ir demontēts un kura vietā tiks izbūvēts jauns tornis. Esiet uzmanīgi, jo atsevišķās vietās laipas dēļi ir izlūzuši un atkarībā no laikapstākiļiem neliels takas vidusdaļas posms var būt applūdis, tāpēc ieteicams izvēlēties piemērotus apavus.

Lejupielādējiet takas GPX

Lai atvērtu GPX failu ar takas maršrutu mobilajā tālrunī vai datorā jābūt instalētai kādai no ceļošanas aplikācijām vai kartēm, piem., Wikiloc, Outdooractive, ViewRanger, OS Maps vai arī citām GPX failu lasīšanas programmām un aplikācijām.

Atrašanās vieta: Dabas liegums Stiklu purvi, Puzes pagasts  

Takas sākums kartē: Lat:57.35689,Lon:22.15348

Pieejamība: 

Takas konstrukcijas nav paredzētas izmantošanai vecākiem ar bērnu ratiem. Tomēr, atkarībā no ratu modeļa, kā arī stūmēja izveicības un līdzsvara sajūtas, laipa, lai arī šaura, var būt izbraucama

Apskatei nepieciešamais laiks: 1,5-2 h

Garums: 3,8 km

Marķējums: Nav marķēta, taču var viegli orientēties pēc takas

Atvērta: Ieteicama bezsniega periodā un no pavasara līdz rudenim, kad īpaši krāšņi redzama purva ainava

Veids: Cilpveida

Grūtību pakāpe:  

Segums: Dēļu laipa, iestaigāta taka

 (lietus laikā un ziemā dēļu laipa var būt slidena)

Labiekārtojums: 

Tornis šobrīd ir demontēts un plānoti rekonstrukcijas darbi arī takā, kuru laikā tiks atjaunota daļa no takas un atpūtas platformas. Skatu torņa būvniecību plānots īstenot 2019. gadā

Nokļūšana: ar automašīnu. No Ventspils pa A10 (E22) 20 km, pagrieziens pa kreisi uz Valdemārpili, 17,3 km taisni. Labajā ceļa malā brūnā norāde uz Vasenieku purva laipu

Uzturēšanās noteikumi: 

Apsaimniekotājs: Latvijas valsts meži Ziemeļkurzemes iecirknis, 29182907, lvm@lvm.lv

Info: Ventspils tūrisma informācijas centrs, Dārzu iela 6 (Ventspils Prāmju pasažieru terminālis, 1.stāvs), 29232226, tourism@ventspils.lv, www.visitventspils.com

Tuvākie veikali: Spāre, Ugāle, Pope

Tuvākās DUS: Usma, Ugāle