Takas apraksts:

Ventspilī, netālu no jūras, atrodas plašs un labiekārtots Jūrmalas parks, kas piedāvā atpūtas un pastaigu iespējas svaigā gaisā visai ģimenei. Cauri parkam vijas daudz un dažādas taciņas, kā arī ierīkotas 2 īpašas takas – Enkuru taka un Džungļu taka. Enkuru taka ir 730m gara un tajā ir apskatāma Baltijas valstīs lielākā enkuru kolekcija – vairāk nekā 140 dažāda tipa enkuru, kas ir vieni no lielākajiem pasaulē. Lielākais enkurs ir 23 tonnas smags un 6 metrus augsts. Savukārt, Džungļu taka ir 380metru gara un sevišķi patiks bērniem – tajā var kāpelēt un ložņāt kā īstos džungļos, šeit izveidotas vairākas laipas, iekarināti tiltiņi, ierīkots tornītis un trase, kas augstākajā vietā sasniedz 2m augstumu, un kas ved no koka uz koku. Došanās takā neprasa fizisku sagatavotību, to var paveikt gan lielie, gan mazie apmeklētāji. Cauri Jūrmalas parkam kursē Piejūras brīvdabas muzeja Mazbānītis.

Atrašanās vieta: Ventspils. Ieteicamais sākuma punkts: Parka un Loču ielas krustojums

Takas sākums kartē: Lat:57.38586,Lon:21.53668

Pieejamība: 

 Izņemot Džungļu taku   

Apskatei nepieciešamais laiks: Enkuru un Džungļu taka – 0,5h kopā, Pastaigām parkā – 1-2h

Garums: Enkuru un Džungļu taka 1 km kopā. Kopējais parka taciņu garums – 3,5km.

Marķējums: Marķēta ar norādēm

Veids: Enkuru un Džungļu takas – līnijveida, parka taciņas – izejamas lokveidā

Grūtību pakāpe: 

Segums: grants šķembu segums. Džungļu takā – dažādi segumi

Labiekārtojums: 

Nokļūšana: ar automašīnu, ar autobusu

Uzturēšanās noteikumi: 

Apsaimniekotājs: P/i Komunālā pārvalde, 29478091, kom.parvalde@ventspils.lv

Info: Ventspils tūrisma informācijas centrs, Dārzu iela 6 (Ventspils Prāmju pasažieru terminālis, 1.stāvs), 29232226, tourism@ventspils.lv, www.visitventspils.com 

Tuvākie veikali, DUS: Ventspils