Biedrība “Darīsim paši!” Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadā (uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar apgrozījumu līdz 70”000 EUR) no 16.02.2020. līdz 16.03.2020 izsludina projektu pieņemšanu:
Atbalsta intensitāte līdz 70%, kopprojektam [1] līdz 80%.

Attiecināmā summa vienam projektam – 20 000,00 eiro.

Tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta pamatlīdzekļu iegāde.

Avots un vairāk informācijas: www.darisimpasi.lv