Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 2020.gada 6.februāra – 6.martam aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.

Projekta atbalstāmās rīcības:

  • „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”.
  • „Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”.

Pieejamais finansējums
50 % – viena iesniedzēja projektam.
Papildus summējot pamata likmi 50%: + 5%, ja uzņēmuma darbība reģistrēta un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas un noslēgtā gada apgrozījums ir ne mazāks kā 3000 eiro.
80% – kopprojektam.

Avots un papildus informācija: talsu.partneriba@inbox.lv