Publiskoti līdz šim neredzēti kadri no 1991.gada barikāžu laika Rīgā! To autors ir nīderlandiešu fotogrāfs Joriss van Velcens, kurš tolaik kā žurnālists dokumentēja barikāžu norisi Rīgā. Līdz mūsdienām saglabājušās tikai 2 fotofilmiņas.

Latvijas vēstniecība Vācijā ir izveidojusi virtuālo izstādi vietnē https://freiheit-1991.de/, tajā ir arī laika līnija, galveno politisko personu vārdi un skaidrojumi, kā arī iebūvēta lupa, lai izstāde būtu interesantāka.

Informāciju sagatavoja:
Jana Kalve
Kurzemes plānošanas reģiona
Projekta “Militārais mantojums” vadītāja
Jana.kalve@kurzemesregions.lv  

“Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”) tiek īstenots Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.