Šī gada 14.martā notika septītais seminārs „Sadarbība. Klientorientēts tūrisma pakalpojums” 12 apmācību ciklā par kuršiem un tūrisma produkta veidošanu. Šoreiz viesojamies viesmīlīgajā Sabilē.

Nākamais seminārs notiks 8.aprīlī Pāvilostā, kur prof. Juris Urtāns stāstīs par Grobiņas un Kurzemes skandināviem vai vikingiem (ziemeļnieki) Kurzemē un Ieva Treija (marketingafans.lv) stāstīs, kā savienot savas un klienta intereses.

15.aprīlī seminārs notiks Alsungā, kur prof. Janīna Kursīte-Pakule stāstīs par kurzemnieku ēdieniem, Inga Bredovska – par suitu kultūrvēstures piedāvājumu ceļotājiem, savukārt Signe Meirāne (storyaboutfood.com) – par mūsdienīgu ēdienu.

Pasākuma prezentācijas

Tūrisma maršruts - Baltu ceļš. Aiva Jakovela, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Kuršu kultūras izcelsme un attīstība arheologa skatījumā: izpētes vēsture un galvenie secinājumi. Mg.hist. Jānis Asaris, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Latvijas arheologu biedrības priekšsēdētājs Praktiskā pieredze. Āraišu ezerpils un apkārtne. Eva Staltmane, Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Amatas novadā Sadarbība tūrismā. Inese Roze, tūrisma nozares eksperte, vides gids, Impro ceļojumu grupu vadītāja Tautu mainība Kurzemes mazpilsētā. Māris Lācis, vides gids

Kontaktinformācija:
Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.