Atsaucoties uz projekta “Kurzeme visiem” partneru ierosinājumiem, ir sagatavoti Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam tehniskie precizējumi: