2024.gada 27.martā noslēdzās projektu iesniegšana Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursā “Kurzemes kultūras programma 2024”. Kopumā Kurzemes plānpšans reģionam iesniegts 141 projekta pieteikums. Pie to vērtēšanas ķērusies sešu ekspertu komanda, lai lemtu, kurus projektus atbalstīt pieejamā finansējuma – 167500 EUR – ietvaros. Aprīļa beigās informēsim, kuri projekti saņēmuši atbalstu, lai līdz pat šī gada decembra vidum veicinātu kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai, jaunradi Kurzemē, kā arī saglabātu un attīstītu Kurzemes kultūras daudzveidību!

Atgādinām, ka šī gada 1.martā Kurzemes plānošanas reģions izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu Kurzemes kultūras programma 2024” un pieteikumi tai tika pieņemti līdz 27. marta plkst. 23.59. Kultūras programmas mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Kurzemē un veicināt Kurzemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību. Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošana paredz:

 • kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Kurzemē;
 • Kurzemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību;
 • ar Kurzemi saistītu jaunradi;
 • tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;
 • bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;
 • kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.);
 • Kurzemes, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;
 • ar latviešu valodas paveidu, tostarp lībiešu valodas apzināšanu, praktizēšanu un popularizēšanu saistītu iniciatīvu un projektu realizāciju.

Kurzemes kultūras programmas 2024 projektu īstenošanas teritorija

Kultūras projektu īstenošana paredzēta Kurzemes reģiona administratīvajās teritorijās atbilstoši Latviešu vēsturisko zemju likumā noteiktajai pilsētu un pagastu piederībai latviešu vēsturiskajām zemēm:

 • Dienvidkurzemes novadā,
 • Kuldīgas novadā,
 • Saldus novadā,
 • Talsu novadā,
 • Tukuma novadā (izņemot Jaunpils, Džūkstes, Lestenes un Slampes pagastus, kuri pēc Latviešu vēsturisko zemju likuma 1.pielikuma pieder Zemgalei, un Lapmežciema pagastu, kas pēc Latviešu vēsturisko zemju likuma 1.pielikuma pieder Vidzemei);
 • Ventspils novadā,
 • Liepājas valstpilsētā
 • Ventspils valstpilsētā.

Aicinām aplūkot karti ar Latviešu vēsturisko zemju likumā noteikajām Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes un Zemgales robežām:

Latvijas karte ar iezīmētām vēsturisko zemju robežām

Kurzemes kultūras programmas 2024 projektu īstenošanas laiks

Kultūras programmas projektu konkursā atbalstu var saņemt kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2024. gada 1.maija līdz 2024. gada 15.decembrim.

Papildu informācijai:

Evita Taupmane,  Kurzemes plānošanas reģiona Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāja, tālr. 26588777, e-pasts: kultura@kurzemesregions.lv.

🌐  Papildu informācija par “Kurzemes kultūras programmu 2024” pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/kultura/