Pāvilostā šī gada 8.aprīlī notika seminārs „Kuršu vikingi. Klientorientēts tūrisma pakalpojums”, ko Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību organizēja projektā „Starptautiskais tūrisma maršruts „Baltu ceļš””. Šis jau bija astotais seminārs 12 apmācību ciklā „Kurši. Tūrisma produkta veidošana”.

Seminārā prof. Juris Urtāns stāstīja par Grobiņas un Kurzemes skandināviem vai vikingiem (ziemeļnieki) Kurzemē, mārketinga speciāliste Ieva Treija par to, kā savienot savas un klienta intereses un celtniecības arhitekts, Tāšu muižas saimnieks Juris Zviedrāns par muižām un to mītiem Kurzemē. Dienas noslēgumā iepazinām Pāvilostu biedrības „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītājas Maritas Hornas vadībā. Liels paldies gan klausītājiem, gan lektoriem!

Pasākuma prezentācijas

Tūrisma maršruts „Baltu ceļš”. Aiva Jakovela, Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Grobiņas un Kurzemes skandināvi vai vikingi (ziemeļnieki) Kurzemē. Prof. Juris Tālivaldis Urtāns, vēsturnieks un arheologs, vēstures zinātņu doktors, habilitētais mākslas zinātņu doktors Pieredze kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā: muižu veidošanās un mīti ap tām. Juris Zviedrāns, celtniecības arheologs, Latvijas Piļu un muižu asociācijas valdes loceklis, Tāšu muižas saimnieks Mans klients un mana informācija - kā savienot manas un viņa intereses. Ieva Treija, uzņēmuma Marketingfans.lv vadītāja ar 10 gadu pieredzi mārketingā, Latvijas Mārketinga profesionāļu asociācijas biedre, aktīva Latvijas tūrisma produktu patērētāja

Nākamais seminārs 15.aprīlī, Alsungā

15.aprīlī seminārs „Senais uzturs. Klientorientēts tūrisma pakalpojums” notiks Alsungā, kur  vēsturniece Dardega Legzdiņa stāstīs par kuršu uzturu arheologa skatījumā, turpinājumā prof. Janīna Kursīte-Pakule stāstīs par Kurzemes ēdienu tradīcijām,  ceļotājiem, savukārt rakstniece un pavārgrāmatu autore Signe Meirāne (storyaboutfood.com) par mūsdienīgu ēdienu. Tāpat būs iespēja uzzināt par suitu novada tūrisma piedāvājumu Alsungas tūrisma informācijas centra un vēsturiskā centra vadītājas Ingas Bredovskas stāstījumā un pusdienu maltīti baudīt maršruta „Baltu ceļš” objektā –  „Spēlmaņu krogā”.

Semināra programma Alsungā

Kontaktinformācija:
Aiva Jakovela
KPR projektu vadītāja
+371 26315137
aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.