Šī gada 4. decembrī viesu namā “Jūrnieka ligzda”, Nīcas novadā notika jau trešā nodarbība Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” (RETROUT, R065) ietvaros rīkotajā apmācību semināru ciklā par Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa veidošanu. Tās tēma bija “Konkurētspējīga makšķerēšanas tūrisma produkta veidošana. Stratēģisko partnerību attīstīšana”.

Semināra dalībniekiem – ar makšķerēšanas tūrismu saistītiem uzņēmējiem – bija iespēja dzirdēt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”, Zivju resursu pētniecības departamenta vadītāja Didža Ustupa prezentāciju par Baltijas jūras piekrastē un upēs sastopamajām zivju sugām un to makšķerēšanas ierobežojumiem, kā arī Kaspara Abersona stāstījumu par apstākļiem, kādi nepieciešami zivju dzīvei un nārstošanai, un to, kā cilvēku darbība var ietekmēt zivju populāciju upēs un ezeros.  Semināra otrā daļa bija veltīta makšķerēšanas tūrisma produktu veidošanai, un tajā semināra dalībnieki gan prezentēja savus jau esošos tūrisma piedāvājumus, gan arī veidoja sadarbības modeļus ar kolēģiem, lai gala rezultātā nonāktu pie kvalitatīva pilna cikla makšķerēšanas tūrisma piedāvājuma, kas potenciāli varētu būt konkurētspējīgs ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā tūrisma tirgū. Noslēguma diskusijā visi semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja projekta iniciatīvu veidot Kurzemi par kvalitatīvu makšķerēšanas tūrisma galamērķi, tādejādi aizpildot šo līdz šim mazattīstīto tūrisma nišu un padarot Kurzemi atraktīvāku vēl plašākam tūristu lokam.

Nākamais seminārs tiks rīkots nākamā gada 15.janvārī, un seminārs būs veltīts makšķerēšanas tūrisma pakalpojuma dizainam un makšķernieka vajadzību izpratnei. Seminārs notiks Jūrkalnē, viesu namā “Pilsberģu krogs”.

Pasākuma prezentācijas:

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile, T.: 29206098, zane.gaile@kurzemesregions.lv