Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas darbinieki vēl gaišus, sirdssiltus un ģimeniskus svētkus!