Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvaldes) Slīteres Nacionālā parka dabas centrs svētdien, 18. septembrī, plkst. 11.00 aicina ģimenes ar bērniem uz interaktīvās, ceļojošās izstādes “Dzīvība ezerā” atklāšanu Šlīteres bākā. Pēc izstādes iepazīšanas interesenti aicināti doties uz netālu esošo Pēterezeru, kur izstādes autores, hidrobioloģes Loretas Urtānes vadībā notiks nodarbība par ezera iemītniekiem.

“Šīs izstādes varoņi ir Kurzemes ezeri un to dažādie iemītnieki. Tikai uzzinot, iepazīstot un izprotot tos, mēs iemācīsimies saimniekot ezeram draudzīgi un spēsim to arī pienācīgi pasargāt. Lūk, par ko stāsta šī izstāde!” atklāj izstādes autore, hidrobioloģe, biedrības “Ūdensaina” pārstāve Loreta Urtāne.

Izstāde ar 11 informatīviem stendiem, piecām dažādām ezera izziņas spēlēm un uzdevumiem aizraujošā veidā piedāvās atklāt ezera ekosistēmu, aicinot sīkāk izprast ezera un tā apkārtnes lomu kā dzīvesvietu ūdensaugiem, ūdensdzīvniekiem, kukaiņiem, zivīm un putniem. Tā būs iespēja uzzināt ne vienu vien interesantu faktu par ezera iemītniekiem, skatīt tos “vaigā” un labāk paturēt atmiņā. Izstādē varēs izprast arī ezeru veidošanos, attīstību, apsaimniekošanas iespējas, gūt ieskatu to pētniecībā, kā arī cilvēka ietekmi uz ezera vides attīstību. Īpaša vieta izstādē atvēlēta tieši Kurzemes ezeriem.

Izstādes galvenā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem, tādēļ tā pielāgota kā lielo, tā mazo apmeklētāju vajadzībām. Gados jaunākiem apmeklētājiem izstādes stendos piedāvāti teksti vieglā valodā, savukārt apmeklētāji, kuri vēlēsies iegūt plašākas zināšanas par izstādes varoņiem, noskenējot QR kodus, varēs savā viedierīcē lasīt papildinformāciju. Izstādē pirmizrādi piedzīvos arī divas īsfilmas par ezera veidošanos un ezera eitrofikāciju, ko izstrādājis projekts “Videoatmiņa”.

“Lai arī Slīteres Nacionālais parks nav ezeriem bagātākā dabas teritorija, tomēr tā ir izcila bioloģiskās daudzveidības ziņā. Daļa reto un daudzveidīgo sugu šeit mīt, pateicoties tikai šeit raksturīgajam vigu un kangaru kompleksam, kurā sava loma ir arī nacionālā parka trim Pēterezeriem. Tādēļ atklāšanas pasākumā ikvienam būs iespēja paviesoties ne vien Šlīteres bākā un būt pirmajiem, kuri varēs darboties interaktīvajā izstādē, bet pasākuma otrajā daļā, dodoties uz Lielo Pēterezeru, nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas praktiskā ūdensiemītnieku pētniecības nodarbībā,” stāsta Slīteres Nacionālā parka dabas centra vadītāja Baiba Ralle.

Šlīteres bākā izstāde būs skatāma līdz 2. oktobrim, pēc tam tā sāks ceļojumu pa Kurzemi. Informācija par ceļojošās izstādes atrašanās vietu tiks publicēta pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv, kā arī Slīteres Nacionālā parka facebook kontā. Pieteikties izstādes eksponēšanai savā pašvaldībā iespējams, rakstot slitere@daba.gov.lv vai zvanot 28611079.

Informācija pārpublicēta no Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapas: https://www.daba.gov.lv/lv/jaunums/sliteres-baka-atklas-celojoso-izstadi-dziviba-ezera

Interreg programmas LAT-LIT logo

Izstāde tapusi ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta LIVE LAKE jeb “Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (nr. LLI-449) finansiālu atbalstu. Projektā ar dažādu apsaimniekošanas darbu palīdzību plānots uzlabot ezeru resursus un apsaimniekošanas efektivitāti, kā arī izglītot sabiedrību par ezeru ekosistēmām. Projekta kopējais finansējums ir 981 755 EUR, no tiem 75 % sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Vairāk par projektu var uzzināt programmas tīmekļa vietnē un Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.