Ar ezeru apsaimniekotāju izglītošanu noslēdzas projekta LIVE LAKE aktivitātes Latvijā un Lietuvā

projekta LIVE Lake ietvaros rīkotā semināra dalībnieki klausās runātājos.

Ar izglītojošu semināru par saldūdeņu biotopiem un ezeru apsaimniekošanu, pārvaldību un ar to saistītajiem jautājumiem noslēdzas Kurzemes plānošanas reģiona un tā astoņu partneru vairāk nekā divus gadus kopīgi īstenotais Interreg Latvijas – Lietuvas programmas projekts Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE). Divu dienu seminārs ezeru apsaimniekotājiem notika 23.-24.maijā, viesnīcā USMA SPA,

LIVE LAKE projekta rezultāti

Noslēdzies Kurzemes plānošanas reģiona un tā partneru vairāk nekā divus gadus kopīgi īstenotais Interreg Latvijas – Lietuvas programmas projekts Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE). Projekta rezultātā ir paaugstināta iesaistīto partneru kapacitāte veikt ezeru resursu apsaimniekošanu, nodrošinot gan ieguldījumus infrastruktūrā, gan jaunas zināšanas, gan uzlabojot teritoriju pārvaldību. Kurzemes plānošanas reģions Kurzemes

Aicinām pieteikties semināram par ezeru apsaimniekošanu un pārvaldību

Ilustratīvs attēls - redzams Usmas ezers no putna lidojums, Interreg Lietuvas - Latvijas programmas logo un KPR logo.

Kurzemes plānošanas reģions Interreg Latvijas–Lietuvas programmas projekta Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE) ietvaros organizē izglītojošu semināru par ezeru apsaimniekošanu un pārvaldību. Divu dienu seminārs notiks 23. – 24. maijā viesnīcā USMA SPA, Usmas pag., Ventspils novadā. Semināra pirmajā dienā plānots dalībniekus izglītot par saldūdeņu biotopiem un to apsaimniekošanu, kā arī

Izstrādāti metodiskie materiāli ezera ekosistēmas iepazīšanai

Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) projektā “LIVE LAKE” izstrādājusi metodiskos materiālus, kas publiski pieejami ikvienam interesentam un jo īpaši noderīgi var būt dabaszinību skolotājiem un interešu pulciņu vadītājiem, lai bērni un skolēni labāk izprastu ezera ekosistēmu, spētu atpazīt dažādus augus un saldūdens iemītniekus. Ar metodikas palīdzību var patstāvīgi īstenot izzinošas nodarbības dabā.    Metodiskie materiāli publiski

LIVE LAKE projekta noslēguma konference Lietuvā pulcē vairāk nekā 70 dalībnieku

Interreg Latvijas–Lietuvas programmas projekta Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE) noslēguma konference Lietuvā, Žemaitijas nacionālajā parkā 9.-10.februārī pulcēja vairāk nekā 70 dalībnieku no Latvijas un Lietuvas. Konferencē piedalījās projekta partneri, pašvaldības, vides izglītības un pētniecības institūcijas, NVO un citi ezeru apsaimniekošanā un pārvaldībā iesaistītie un interesenti. Kurzemes plānošanas reģions kā projekta

LIVE LAKE projekta noslēguma konference Lietuvā

Aicinām piedalīties Interreg Latvijas–Lietuvas programmas projekta Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE) noslēguma konferencē. Programmā plānota iepazīstināšana ar projektā paveikto, informācija par citiem aktuāliem projektiem un tēmām saistībā ar ūdeņu apsaimniekošanu un pārvaldību, kā arī iepazīšanās ar Žemaitijas nacionālā parka ‘sirdi’ – Plateļu ezeru un tā apkārtni. Konference notiks viesnīcā “Linelis”,

Kurzemē izglīto skolēnus par slāpekļa un fosfora ietekmi uz ezeriem

Projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” no š.g. septembra līdz decembrim Kurzemes plānošanas reģions īsteno vides izglītības kampaņu par fosfora un slāpekļa kaitīgo ietekmi uz ezeriem. Kampaņu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Žemaitijas nacionālā parka administrāciju Lietuvā un tā tiek īstenota gan Ziemeļlietuvā, gan Kurzemes reģiona teritorijā. Tā kā viena no lielākajām

Šlīteres bākā atklās ceļojošo izstādi “Dzīvība ezerā”

Dabas aizsardzības pārvaldes (pārvaldes) Slīteres Nacionālā parka dabas centrs svētdien, 18. septembrī, plkst. 11.00 aicina ģimenes ar bērniem uz interaktīvās, ceļojošās izstādes “Dzīvība ezerā” atklāšanu Šlīteres bākā. Pēc izstādes iepazīšanas interesenti aicināti doties uz netālu esošo Pēterezeru, kur izstādes autores, hidrobioloģes Loretas Urtānes vadībā notiks nodarbība par ezera iemītniekiem. “Šīs izstādes varoņi ir Kurzemes ezeri

LSM.lv: Kurzemē īpašā projektā pēta un cenšas uzlabot ezeru apsaimniekošanu

Kurzemē un Ziemeļlietuvā kopīgā projektā “Live Lake” šobrīd pievērš pastiprinātu uzmanību ezeru izpētei un apsaimniekošanas uzlabošanai. Pārrobežu sadarbības projektā iesaistījušās Kurzemes pašvaldības, Kurzemes plānošanas reģions un Dabas aizsardzības pārvalde. Projektā plānota gan izpēte, gan reālas darbības, piemēram, ezera niedru pļaušanu. Pļaušana notiek arī vienā no lielākajiem Latvijas ezeriem – Usmas ezerā. Niedru pļaušana Usmas ezerā

Dodas lūkot ezeru apsaimniekošanas pieredzi Rāznā un Lubānā

Projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) š.g. 28.-29. jūnijā notika pieredzes apmaiņas vizīte uz Rāznas un Lubāna ezeriem. Ezeru apsaimniekotāji – pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldes, vides izglītības jomas un biedrību pārstāvji no Kurzemes, kā arī pārstāvji no Biržu reģionālā parka, Žeimaitijas nacionālā parka un pašvaldībām Ziemeļlietuvā (kopumā 25