Aicinām piedalīties Interreg Latvijas–Lietuvas programmas projekta Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE) noslēguma konferencē. Programmā plānota iepazīstināšana ar projektā paveikto, informācija par citiem aktuāliem projektiem un tēmām saistībā ar ūdeņu apsaimniekošanu un pārvaldību, kā arī iepazīšanās ar Žemaitijas nacionālā parka ‘sirdi’ – Plateļu ezeru un tā apkārtni.

Konference notiks viesnīcā “Linelis”, Plokštines 3, Paplatelė, Pluņģes raj., Lietuvā š.g. 9.-10.februārī. Darba valoda – angļu.

Konferenci organizē Žemaitijas nacionālā parka administrācija sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu.

Mērķauditorija: programmas vadošās iestādes, projekta partneri, valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību pārstāvji, vides izglītības un pētniecības institūcijas, vides NVO, u.c ezeru apsaimniekošanā un pārvaldībā iesaistītie.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūdzam reģistrēties dalībai konferencē līdz š.g. 24.janvārim, aizpildot reģistrācijas anketu:

Reģistrācijas anketa

Tiek plānots arī kopīgs organizēts transports no Kurzemes (plānotais maršruts: Talsi-Kuldīga- Saldus- Lietuva un otrajā dienā atpakaļ), tādēļ reģistrējoties, lūdzu, norādiet vai jūs šādu iespēju izmantosiet un kur plānojat iekāpšanu. Nakšņošanu nodrošinās pasākuma organizatori.

Pasākuma programma

Par projektu LIVE LAKE:

Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.03.2021. – 31.05.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 834 490 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanu un pārvaldību.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar 7 partneriem no Latvijas un Lietuvas. Projekts aptver desmit ezerus un vienu ūdenstilpni Kurzemē, un trīs ezerus Ziemeļlietuvā, vairāk informācijas par projektā iekļautajiem ezeriem: https://latlit.eu/supported-projects/?project=21216.

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/live-lake/

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604