Visas projekta publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu.

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu.

Interreg Latvijas Lietuvas sadarbības programmas logo

 Mērķis
Uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.

 Īstenošanas laiks
01.03.2021 – 31.05.2023.

 Finansējums
€ 981 754,99, tai skaitā ERAF līdzekļi        € 834 491,70

 Projekta vadītāja
Ligita Kokaine                                                tālr. +371 26586604, ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu