Mērķis
Uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.

 Īstenošanas laiks
01.03.2021 – 28.02.2023

 Finansējums
€ 981 754,99, tai skaitā ERAF līdzekļi        € 834 491,70

 Projekta vadītāja
Ligita Kokaine                                                tālr. +371 26586604, ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu