Visas projekta publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības (ES) finansiālo atbalstu. Par šo publikāciju saturu pilnībā atbild Kurzemes plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu.

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu.

 Mērķis
Uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.

 Īstenošanas laiks
01.03.2021 – 28.02.2023

 Finansējums
€ 981 754,99, tai skaitā ERAF līdzekļi        € 834 491,70

 Projekta vadītāja
Ligita Kokaine                                                tālr. +371 26586604, ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

vairāk par projektu