Projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” no š.g. septembra līdz decembrim Kurzemes plānošanas reģions īsteno vides izglītības kampaņu par fosfora un slāpekļa kaitīgo ietekmi uz ezeriem. Kampaņu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Žemaitijas nacionālā parka administrāciju Lietuvā un tā tiek īstenota gan Ziemeļlietuvā, gan Kurzemes reģiona teritorijā.

Tā kā viena no lielākajām vides problēmām ezeros ir ūdens piesārņojums ar barības vielām (slāpekli un fosforu), kampaņas mērķis ir izglītot skolēnus par šo vides problēmu, radīt interesi par vidi un ekoloģiju, kā arī informēt par to, kā iespējams mazināt barības vielu lietošanu mājsaimniecībās.

Kampaņa tiek īstenota iesaistot vairāk kā 10 Kurzemes reģiona skolas un izglītojot 4.-6.klašu skolēnus. Kampaņa balstās uz projektā izstrādāto vides izglītības programmu, kā ietvaros ir izveidota animācijas filmiņa par fosfora un slāpekļa kaitīgo ietekmi un iespējām to mazināt.

Izveidota un visiem pieejama arī mobilā aplikācija Lake Researcher, kas, vienkāršotā veidā nosakot floras un faunas indikator-sugas un novērtējot ūdenstilpi vizuāli, palīdz noskaidrot tās ekoloģisko stāvokli. Kampaņas ietvaros tiek nodrošinātas arī nelielas balvas un suvenīri, kas izgatavoti Projektā ar mērķi motivēt un apbalvot skolēnus par iesaistīšanos un aktīvu līdzdalību.

Vides izglītības eksperte Sniedze Više, kas īstenojot kampaņu apmeklē skolas, stāsta: “Šajā vides izglītības kampaņā ļoti atzinīgi vērtēju izglītības iestāžu vadību un skolotāju atsaucību. Vadot nodarbību, patīkami iepriecina arī skolēnu aktīvā iesaiste sarunās par ezeru ekoloģisko stāvokli un to ietekmējošiem faktoriem. Nodarbība veidota, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, ar mērķi izglītot audzēkņus par ezeriem un barības vielu kaitīgo ietekmi uz tiem. Izmantota gan animācijas filmiņa par fosfora un slāpekļa kaitīgo ietekmi un iespējām to mazināt, gan mobilā  aplikācija, kas palīdz noskaidrot ūdenstilpes stāvokli, gan  pH noteicēji dažādu ūdens paraugu testēšanā – to lietošana audzēkņos izraisīja it īpaši lielu sajūsmu.  Kā īpašu pievienoto vērtību šajā kampaņā saskatu mobilo aplikāciju ūdenstilpnes stāvokļa noteikšanā, kuru pedagogam ir iespēja izmantot arī vēlāk mācību programmu īstenošanā un veicinot vides pētniecības iemaņu attīstību audzēkņos.”

Par projektu LIVE LAKE:

Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.03.2021. – 31.05.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 834 490 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanu un pārvaldību.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar 7 partneriem no Latvijas un Lietuvas. Projekts aptver desmit ezerus un vienu ūdenstilpni Kurzemē, un trīs ezerus Ziemeļlietuvā, vairāk informācijas par projektā iekļautajiem ezeriem: https://latlit.eu/supported-projects/?project=21216.

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/live-lake/

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604