Projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) š.g. 28.-29. jūnijā notika pieredzes apmaiņas vizīte uz Rāznas un Lubāna ezeriem.

Ezeru apsaimniekotāji – pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldes, vides izglītības jomas un biedrību pārstāvji no Kurzemes, kā arī pārstāvji no Biržu reģionālā parka, Žeimaitijas nacionālā parka un pašvaldībām Ziemeļlietuvā (kopumā 25 dalībnieki) devās Kurzemes plānošanas reģiona organizētā divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Rāznas un Lubāna ezeriem Latgales reģionā.

Programmā bija gan ezeru un tiem piegulošo teritoriju apskate dabā, gan tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas un Rāznas Nacionālā parka dabas centra pārstāvjiem, gan Latgales reģiona kultūras un tradīciju iepazīšana. Latgales kolēģi dalījās pieredzē par ezeru apsaimniekošanu un ar to saistītajiem izaicinājumiem. Iegūtā informācija, pieredze un kontakti būs ieguvums un paaugstinās kapacitāti ezeru apsaimniekošanā.

Par projektu LIVE LAKE:

Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.03.2021. – 31.05.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 834 490 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanu un pārvaldību.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar 7 partneriem no Latvijas un Lietuvas. Projekts aptver desmit ezerus un vienu ūdenstilpni Kurzemē, un trīs ezerus Ziemeļlietuvā, vairāk informācijas par projektā iekļautajiem ezeriem: https://latlit.eu/supported-projects/?project=21216.

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/live-lake/

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604