Kurzemes plānošanas reģions Interreg Latvijas–Lietuvas programmas projekta Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE) ietvaros organizē izglītojošu semināru par ezeru apsaimniekošanu un pārvaldību.

Divu dienu seminārs notiks 23. – 24. maijā viesnīcā USMA SPA, Usmas pag., Ventspils novadā.

Semināra pirmajā dienā plānots dalībniekus izglītot par saldūdeņu biotopiem un to apsaimniekošanu, kā arī iepazīstināt ar vairāku Latvijas ezeru apsaimniekošanas pieredzes stāstiem. Otrajā dienā plānotas ekspertu prezentācijas par dažādām saldūdeņu apsaimniekošanas tēmām, lielu uzsvaru liekot uz apsaimniekošanu un ar to saistītajiem izaicinājumiem, kā arī pārvaldību, normatīvo regulējumu un citām aktualitātēm.

Seminārā aicinām piedalīties:

  • pašvaldību un to iestāžu speciālistus, kas savos darba pienākumos saistīti ar ezeru apsaimniekošanu, pārvaldību;
  • biedrības un nodibinājumus, kas darbojas ezeru teritorijās;
  • valsts pārvaldes, zinātnes un vides izglītības institūciju pārstāvjus;
  • citu ar ezeriem saistītu interešu grupu pārstāvjus.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūdzam reģistrēties dalībai seminārā līdz š.g. 8.maijam, aizpildot reģistrācijas anketu:

Reģistrācijas anketa

Dalībniekiem, kas nav projekta LIVE LAKE partneri un būs reģistrējušies dalībai uz abām semināra dienām, naktsmītni nodrošinās pasākuma organizatori.

Pasākuma programma:

Pasākuma programma

Par projektu LIVE LAKE:

Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.03.2021. – 31.05.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 834 490 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanu un pārvaldību.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar 7 partneriem no Latvijas un Lietuvas. Projekts aptver desmit ezerus un vienu ūdenstilpni Kurzemē, un trīs ezerus Ziemeļlietuvā, vairāk informācijas par projektā iekļautajiem ezeriem: https://latlit.eu/supported-projects/?project=21216.

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/live-lake/

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604