Interreg Latvijas–Lietuvas programmas projekta Nr.LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (LIVE LAKE) noslēguma konference Lietuvā, Žemaitijas nacionālajā parkā 9.-10.februārī pulcēja vairāk nekā 70 dalībnieku no Latvijas un Lietuvas. Konferencē piedalījās projekta partneri, pašvaldības, vides izglītības un pētniecības institūcijas, NVO un citi ezeru apsaimniekošanā un pārvaldībā iesaistītie un interesenti.

Kurzemes plānošanas reģions kā projekta vadošais partneris iepazīstināja ar projektu un tajā paveikto. Projektā kopumā iesaistīti 14 ezeri un ūdenstilpes: 6 ezeros uzlabota pārvaldība, 12 ezeros un ūdenstilpēs veikti apsaimniekošanas pasākumi, izstrādātas 2 vides izglītības programmas un īstenotas 2 vides izglītības kampaņas, kā arī citi vides izglītības pasākumi. Projekts stiprinājis projekta partneru kapacitāti ezeru pārvaldībā un apsaimniekošanā.

Kurzemes plānošanas reģiona prezentācija

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar vienu no projekta nozīmīgākajiem pētījumiem – Plateļu ezera ūdens kvalitātes uzlabošanas plānu, ko izstrādāja Klaipēdas universitātes pētnieki. Plāns sniedz informāciju par ūdeņu kvalitāti un nozīmīgākajām problēmām, norāda uz iespējamajiem ūdeņu piesārņojuma iemesliem un palīdzēs risināt šīs problēmas.

Klaipēdas Universitātes prezentācija

Ļoti vērtīga un aktuāla bija Latvijas Dabas fonda pārstāves Lienes Brizgas-Kalniņas prezentācija par vides komunikāciju mūsdienu informācijas pārpilnības laikmetā.

Latvijas Dabas fonda prezentācija

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve Linda Fībiga dalījās pieredzē un atziņās par ūdeņu apsaimniekošanu LIFE programmas GoodWater IP projektā, kas tiek īstenots Latvijā no 2020. līdz 2027.gadam.

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prezentācija

Parmas universitātes asociētais profesors no Itālijas, bioķīmiķis un ekosistēmu ekologs Marko Bartoli sniedza ieskatu problēmās, kas ietekmē ezerus visā pasaulē. Klimata pārmaiņas un eitrofikācija rada neatgriezeniskas izmaiņas ezeru ekosistēmās.

Parmas universitātes prezentācija

Otrajā dienā konferences dalībnieki Plateļu un Mastis ezerus, kā arī tika iepazīstināti ar pasākumiem, kas īstenoti ezeru apsaimniekošanai un ūdens kvalitātes uzlabošanai.

Par projektu LIVE LAKE:

Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros no 01.03.2021. – 31.05.2023. Projekta kopējās izmaksas ir 981 750 EUR, projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 834 490 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanu un pārvaldību.

Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar 7 partneriem no Latvijas un Lietuvas. Projekts aptver desmit ezerus un vienu ūdenstilpni Kurzemē, un trīs ezerus Ziemeļlietuvā, vairāk informācijas par projektā iekļautajiem ezeriem: https://latlit.eu/supported-projects/?project=21216.

Vairāk par projektu var uzzināt mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/live-lake/

Informāciju sagatavoja:

Ligita Kokaine
Projekta vadītāja

e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv

tālrunis: + 371 26586604