LIVE LAKE partneri tiekas Biržu reģionālajā parkā Lietuvā

Projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE, Nr.LLI-449) š.g. 27.-28. aprīlī Lietuvā, Biržos notika projekta partneru tikšanās. Šī bija pirmā klātienes tikšanās projekta īstenošanas laikā. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Dienvidkurzemes, Ventspils, Saldus novadu pašvaldībām, Dabas aizsardzības pārvaldes, Žemaitijas nacionālā parka un Biržu reģionālā parka. Tikšanās laikā partneri dalījās pieredzē par

Dabas aizsardzības pārvalde aicina ziņot par krupju migrācijas vietām

Cilvēku ietekmes rezultātā visā pasaulē strauji samazinās krupju skaits. Arī Latvijā, pieaugot satiksmes intensitātei, ik pavasari migrācijas laikā krupji ir pakļauti iznīcībai. Lai saglabātu krupju populāciju, palīdzētu tiem veiksmīgi šķērsot satiksmes ceļus, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) aicina sabiedrību ziņot par līdz šim zināmajiem ceļiem, ko gadu no gada pavasarī šķērso migrējošie krupji. “Pēc mēneša vai

Rekonstruē Sasmakas ezera slūžas un uzlabo pārvaldību

Iesaistoties Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”, Talsu novada pašvaldība ir veikusi daļēji sabrukušo Sasmakas ezera slūžu rekonstrukciju, kas nodrošinās iespēju novērst plūdu risku, stabilizēt ūdens līmeni ezerā, tādējādi sniedzot lielu ieguldījumu Sasmakas ezera ekosistēmas stāvokļa uzlabošanai nākotnē. Slūžu rekonstrukcijas izmaksas ir 151 568,90 EUR t.sk. PVN. No Sasmakas

Live Lake projekta partneri īsteno pasākumus ezeru apsaimniekošanai

Live Lake projekta partneri īsteno pasākumus ezeru apsaimniekošanai Projektā “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (akronīms – LIVE LAKE) partneri ir uzsākuši īstenot plānotās darbības. Usmas ezers (foto I.Murziņa, DAP) Dabas aizsardzības pārvalde Usmas ezerā, Moricsalas dabas rezervāta teritorijā, uzsākusi ezera grunts virskārtas izpēti – mērķis ir noteikt ezera piesārņojumu ar sadzīves atkritumiem un

Live Lake projekta apraksts

Projekts “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” LLI – 449 Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti. Mērķa grupas: pašvaldības, kas pārvalda un apsaimnieko ezerus vai ūdensobjektus; ministrijas, kas ir atbildīgas par vides aizsardzību, zivju resursiem, rekreāciju un plānošanu; izglītības un pētniecības iestādes; nevalstiskās organizācijas, kuru intereses un darbības joma saistīta ar