Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums Nr. KPR 2013/2/LLIV-265

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Petijuma nolikums Protokola izraksts

Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2013/2/LLIV-265

Ievietošanas datums:
22.01.2013

Termiņš:
04.02.2013

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar to, ka visi iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas/Lēmums 18.03.2013.