Kurzemes plānošanas reģions izsniedz speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā. Licences un licences kartītes Liepājas un Ventspils pilsētu teritorijās izsniedz pilsētu pašvaldības.
 

Atbilstoši “Autopārvadājumu likuma” pārejas noteikumu 33. punktam pārējo pašvaldību izsniegtās Speciālās atļaujas (licences) pasažieru pārvadājumiem ar taksometru, kas izsniegtas līdz 2018. gada 28. februārim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā līdz tās derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim, un licences kartīte, kas izsniegta pārvadātāja transportlīdzeklim līdz 2018. gada 30. aprīlim, ir spēkā attiecīgās pašvaldības teritorijā ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. maijam.

Kontaktpersona: 
KPR sabiedriskā transporta tīkla plānotājs Indulis Ozoliņš,
tel: 29536560;
E- pasts: indulis.ozolins@kurzemesregions.lv

Informāciju par licenču un licenču kartīšu saņemšanu lūdzam skatīt šeit