Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums Nr.KPR/2012/22/CB35

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Protokola noraksts

Iepirkuma Nr.
Nr.KPR/2012/22/CB35

Ievietošanas datums:
18.09.2012

Termiņš:
01.10.2012

Līgumcena EUR (bez PVN)

8940.00_Nr.207/2012_17.10.12; 5632.10_Nr.5-5/CB35/07_16.11.2012.

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa Sēta”