Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

nolikums_telpas_darbnicai 2.pielikums 3.pielikums 4.pielikums 5.pielikums 6.pielikums

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Protokola noraksts 11.10.2012.

Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2012/21/LLIV-322

Ievietošanas datums:
17.09.2012

Termiņš:
28.09.2012

Līgumcena EUR (bez PVN)

1097,69 LVL Nr.8-5/LLIV-322-04/12; 05.11.2012

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “AN Projekts”