Lai skaidrotu deinstitucionalizācijas (DI) procesu Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme”* (VSAC) darbiniekiem un viņu  iesaisti klientu sagatavošanā pārējai uz dzīvi sabiedrībā, projekta „Kurzeme visiem” pārstāvji uzsākuši tikšanās VSAC filiālēs.
Ar vadību un darbiniekiem filiālē „Dundaga” tikšanās notika 27. februārī, „Gudeniekos” – 17. martā, savukārt šodien, 31.martā,  notiek tikšanās „Aizvīķos”.
Tikšanās ar VSAC „Kurzeme” filiāles „Dundaga” darbiniekiem. Foto S.Miķelsone-Slava
Tikšanos dalībnieki bija ieinteresēti un aktīvi iesaistījās diskusijās. Viņi interesējās par VSAC speciālistu iespējamo sadarbību ar sociālo mentoru**, par patstāvīgas dzīves uzsākšanai paredzēto sagatavošanas procesu, tā uzsākšanas iespējamo laiku un ilgumu. VSAC darbiniekus interesēja arī klientu ikdiena un drošība dzīvojot sabiedrībā.
Papildus tam projekta „Kurzeme visiem” pārstāvji skaidroja darbinieku iespējas iesaistīties citu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā.
Tikšanās tiek plānotas arī pārējās VSAC „Kurzeme” filiālēs.