Šī gada  10. februārī, Saldū notika vides vaizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžuka un VARAM pārstāvju tikšanās ar visu Latvijas plānošanas reģionu vadītājiem. Kurzemes plānošanas reģionu pārstāvēja Attīstības padomes priekšsēdētājs Māris Zusts un Administrācijas vadītāja Evita Ozoliņa.

Tikšanās laikā ministrs iepazīstināja ar esošo situāciju un VARAM plānotajiem darbiem, kā arī uzklausīja katra plānošanas reģiona situāciju un ieteikumus
Tika diskutēts arī par iespējamiem risinājumiem sadarbībai ar nozaru ministrijām, reģionu attīstības efektīvākai plānošanai un ciešākai sadarbībai ar VARAM. Plānošanas reģionu vadītāji ar ministru aktualizēja jautājumu par Sadarbības padomes izveidi un pauda vēlmi organizēt regulāras tikšanās plānošanas reģionu vadītājiem ar ministrijas pārstāvjiem.