Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
20.01.2022.

Termiņš: 28.01.2022. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN):

Piegādātājs/Piezīmes: