Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
12.10.2021.

Termiņš: 18.10.2021. plkst. 12.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes