Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte Pieteikums

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
09.04.2021.

Termiņš: 16.04.2021. plkst. 12.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes