Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums: 28.01.2021.

Termiņš: 05.02.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN): 4400 EUR +PVN

Piegādātājs/Piezīmes:        SIA Amberfarm