Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
12.01.2022.

Termiņš: 26.01.2022. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes