Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
01.04.2022.

Termiņš: 06.04.2022. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes