Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
09.03.2020.

Termiņš: 16.03.2020. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN): 6610 EUR

Piegādātājs/Piezīmes: SIA Bright (līguma Nr. 8-5/CB786/7)