Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
05.05.2020.

Termiņš: 12.05.2020. plkst. 16.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes