Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums: 17.05.2021.

Termiņš: 31.05.2021.

Līgumcena EUR (bez PVN): 0,044 un 0,045 par vārdu bez PVN

Piegādātājs/Piezīmes: Juris Rēfelds