Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
23.07.2021.

Termiņš: 06.08.2021. plkst. 15.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes