Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
10.03.2021.

Termiņš: 19.03.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN): 750 EUR

Piegādātājs/Piezīmes: SIA “Baltu rotas”