Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums: 26.01.2021.

Termiņš: 03.02.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN): 3135 EUR bez PVN

Piegādātājs/Piezīmes:        SIA Woodcom