Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
09.07.2020.

Termiņš: 23.07.2020. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN) 2200 EUR bez PVN

Piegādātājs/Piezīmes

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aģentūra Raugs”,