Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums: 15.12.2020.

Termiņš: 28.12.2020. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN): 1230 EUR bez PVN

Piegādātājs/Piezīmes: SIA “Raugs”