Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
08.07.2021.

Termiņš: 15.07.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN): 5640 EUR bez PVN

Piegādātājs/Piezīmes:        SIA Lowtech